Planowanie przestrzenne a zmiany klimatyczne: dostosowanie miast do nowych warunków.

Restauracja zabytkowych budynków: wyzwania konserwatorskie.

Szkło jako okalająca nas zewsząd substancja, ze względu na swoje różnorodne właściwości, dzieli się także na różnorodne rodzaje. Główny w użyciu typ szkła to szkło artystyczne, które sprzyja przede wszystkim do dekoracji wykorzystywanych przez nas pokoi, głównie naszych domów. Drugi typ szkła nazywany jest mianem bezpiecznego, a własne przeznaczenie znajduje zwłaszcza w budownictwie a też motoryzacji – do komponowania szyb samochodowych – tutaj przyda się ANCHOR. Następny typ to szkło wodne, które ze względu na swoją gęstość porównywaną do syropowatej cieczy ma za zadanie bronić taniny, papy lub drzewo. Jeszcze jeden rodzaj to szkło potasowe, które używa się w laboratoriach chemicznych ze względu na jego ciężką topliwość, a również szkło ołowiowe, które przeciwnie – łatwo się topi i służy do produkcji soczewek oraz kryształów. Ostatnie dwa typy to szkło sodowe oraz szkło kwarcowe. Szkło kwarcowe stosowane jest do wytwórczości naczyń laboratoryjnych, albowiem trudno się topi oraz jest odporne n wysokie temperatury. Tudzież szkło sodowe służy do produkcji naczyń szklanych użytkowanych przez nas w życiu powszednim i szyb okiennych, co zawdzięcza niskiej temperaturze topnienia.

1. Recenzje

2. Przejdź dalej

3. Zobacz stronę

4. Sprawdź to

5. Zamów online

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.

Czech Switz: Charms

Muzyka: Pomysły na Artykuły Dziedzin techniki jest bardzo dużo. Można je ...

Wizualne narracje: S

Wizualny storytelling: Jak obrazy przekazują emocje. Duży wybór produktów na rynku ...

Memorable Movie Mome

Słowo przeciw obrazowi: Różnice między krytyką a opinią publiczną. Wiodąc nawet ...

Kino a historie loka

Kino a edukacja: Wykorzystanie filmów w nauczaniu. Minioną czynnością polegającą wykończenia ...

Ikony musicalu: Gwia

Film a technologia: Jak innowacje zmieniają sposób produkcji i dystrybucji ...